Eğitim

Uzmanlık/Doktora
  2010-2015: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı 
Lisans
  2004-2010: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi


İş Deneyimi

  2013- Halen: Dentofast Ltd. Şti., Ar-Ge Sorumlusu
  2012-2015: Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü